skip to Main Content

Overprikkeling/problemen sensorische integratie

Komt vaak voor bij Whiplash, Niet aangeboren Hersenletsel, Autisme, MS en post COVID

Veelgenoemde klachten zijn: duizeligheid, last van licht en/of geluid, aanraking voelt als vervelend of is pijnlijk. Of een slechte concentratie, moeite met multitasking, niet meer tegen stress, drukte en deadlines kunnen. Een gevoel van onbalans hebben of een mistig gevoel in je hoofd.

Sensorische integratie is de soepele samenwerking (integratie) in je lichaam tussen waarnemen en bewegen. Sensorische integratie is het hele proces van informatie opnemen uit de buitenwereld, selecteren, verschillende stukjes informatie aan elkaar koppelen en daarna op de juiste manier reageren. Bovenstaande klachten kunnen ontstaan als er een verstoring is van deze samenwerking.

Wat kunnen we voor u doen?

Maartje is geschoold in ASITT (Adult Sensory Integration Timmerman Treatment), dit heeft als centraal uitgangspunt dat het houding en bewegingszintuigsysteem (anders gezegd het proprioceptieve systeem) de kern is om te komen tot verbeterde regulatie van overprikkeling (sensorische integratie).

Onderdelen van de behandeling zijn:

  • Het geven van informatie over het proces van zintuiglijke informatieverwerking en de invloed hiervan op ons dagelijks handelen.
  • Het aanleren van compensatiestrategieën om prikkels die slecht verdragen worden beter te kunnen hanteren in het dagelijks leven.
  • Gewenningsoefeningen om prikkels weer als normaal te kunnen registeren en verwerken in dagelijkse activiteiten.
  • Uitzoeken wat een activiteit van u vraagt aan prikkelverwerking, samen zoeken naar manieren om dit aan te passen.
  • Doornemen van dag- en weekindeling om uiteindelijk het activiteitenniveau weer te verhogen.

Maartje helpt u graag verder

Maak een afspraak

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust

Back To Top