skip to Main Content

Heeft u een klacht over de behandeling of uw therapeut, dan kunt u contact opnemen met de therapeut.

Mocht uw klacht niet bespreekbaar zijn met de therapeut, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij:

Klachtencommissie Paramedici Eerste Lijn
Nederlands Paramedisch Instituut
Postbus 1161
3800 BD Amersfoort
Telefoon: 033-42 16 100

Back To Top