skip to Main Content

Parkinson

De ziekte van Parkinson is een hersenziekte, waarbij hersencellen langzaam afsterven.

Dit leidt in de eerste plaats tot stoornissen in de beweging maar nog tal van andere problemen, zoals vertraagd denken, het starten en plannen van een activiteit en stemmingsproblemen. De gevolgen voor het dagelijks functioneren nemen toe naarmate de ziekte vordert. Parkinson is een complexe ziekte, voor geen enkele Parkinsonpatiënt zijn de verschijnselen hetzelfde. Voor de ergotherapeut maakt dit geen verschil. De door u als belangrijkste ervaren problemen zijn het vertrekpunt voor de ergotherapeutische behandeling. Daarnaast houdt de ergotherapeut rekening met de behandeling die door onder andere de neuroloog is voorgeschreven zoals medicatie of een DBS (Deep Brain Stimulator).

Welke problemen kunt u ervaren? U kunt door tremoren hinder ondervinden bij het eten, schrijven, telefoneren of werken met de computer; door de startproblemen kunt u wellicht moeilijk opstaan of omdraaien in bed of valt u gemakkelijk in huis. Ook op uw werk of bij het tuinieren, bij het sporten of ergens naar toe gaan met auto of openbaar vervoer kunt u hinder ondervinden.

Wat kunnen we voor u doen?

De ergotherapeut gaat uit van uw mogelijkheden en die van uw omgeving en van wat u gebruikelijk doet. Wij denken met u mee over (praktische) oplossingen en alternatieven. U bekijkt samen met de ergotherapeut hoe u de voor u belangrijke dagelijkse activiteiten kunt blijven doen of opnieuw kunt oppakken. Zoals bijvoorbeeld: 

  • Activiteiten op een andere manier uitvoeren. Bijvoorbeeld een maaltijd bereiden in een andere volgorde of in stappen opdelen, zodat geen dubbeltaken uitgevoerd hoeven te worden;
  • In en uit bed komen, draaien in bed;
  • Gebruik maken van “cues” (aandacht strategieën) zoals tellen of gebruik van stroken op de vloer bij “freezing” (blijven steken in de beweging), zodat u veilig zelf de slaapkamer uit kunt lopen;
  • Nadenken over een andere indeling van de dag zodat u meer tijd heeft voor activiteiten die u belangrijk vindt en een betere balans ervaart tussen rust en inspanning;
  • De activiteit anders leren uitvoeren met een aanpassing, een hulpmiddel of hulp van anderen. De ergotherapeut begeleidt u bij de keuze en het aanvragen van aanpassingen bij gemeente of zorgverzekeraar;
  • Uw naaste adviseren over manieren om u te helpen bij activiteiten, rekening houdend met ergonomische principes om bijvoorbeeld rug en knieën te sparen;

Wij zijn lid van ParkinsonNet, dat is een netwerk waarbij verschillende zorgdisciplines samenwerken om de zorg voor parkinsonpatiënten zo goed mogelijk te kunnen geven.

Maartje helpt u graag verder

Maak een afspraak

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust

Back To Top