skip to Main Content

Dementie

Dementie is een ziekte die zich vooral op latere leeftijd openbaart.

Naarmate mensen ouder worden, neemt dus ook de kans toe dat ze met een bepaalde vorm van dementie te maken krijgen. Maar voor iedereen met dementie, in welke vorm dan ook, betekent dit wat anders; ieder ervaart de gevolgen op geheel eigen wijze.

Voor de ergotherapeut maakt dit geen verschil, wij stemmen de behandeling af op de door u ervaren beperkingen in uw dagelijks leven. Wij werken daarbij samen met uw naasten en andere betrokkenen.

Dementie veroorzaakt

  • Geheugenproblemen;
  • Angst, depressie, gedragsproblemen;
  • Verlies van initiatief;
  • Verlies van onafhankelijk functioneren in dagelijkse activiteiten;
  • Verlies van deelname aan sociale activiteiten.

Deze problemen zorgen voor vermindering van kwaliteit van leven en zetten familierelaties en vriendschappen onder druk. 70% van de mensen met dementie woont thuis en wordt verzorgd door hun naaste familie, mantelzorgers genoemd. Ruim de helft van de mantelzorgers van mensen met dementie is zwaar belast; 3% is zelfs overbelast. Mantelzorgers ervaren gevoelens van hulpeloosheid, sociale isolatie en verlies van autonomie.

Wat kunnen we voor u doen?

Tijdens de behandeling richten we ons op activiteiten uit het dagelijks leven van de dementerende en zijn mantelzorgers. Beiden staan centraal binnen de behandeling. Door gebruik te maken van oude gewoonten en routines van de persoon met dementie, de vaardigheden van de mantelzorger te vergroten en vast te stellen welke mogelijkheden er zijn om de activiteit en de omgeving aan te passen, proberen we het uitvoeren van activiteiten weer tot een succes te maken.

Maartje helpt u graag verder

Maak een afspraak

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust

Back To Top